Όροι Συμμετοχής


Όσοι μετέχουν στις εξορμήσεις μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:-          Ο Σύλλογος είναι ερασιτεχνικό σωματείο άθλησης και όχι κερδοσκοπικό γραφείο που διοργανώνει εκδρομές.

-          Πραγματοποιεί εξορμήσεις για τα μέλη του και για τα μέλη άλλων ορειβατικών συλλόγων της Ομοσπονδίας που μετέχει.
    Οι συντονιστές που αναλαμβάνουν να οδηγήσουν τις ομάδες δεν είναι επαγγελματίες οδηγοί βουνού και  προσφέρουν τις υπηρεσίες τους  εθελοντικά και αφιλοκερδώς και συμβάλουν εξίσου στις δαπάνες της εξόρμησης. 
Η οικονομική συνεισφορά του συμμετέχοντα στην εκάστοτε εξόρμηση αφορά μόνο συνεισφορά στο κόστος  της (λεωφορείο κλπ)


-          Συνεπώς όσοι συμμετέχουν στην εξόρμηση δεν είναι πελάτες  που συνεισέφεραν το κόστος συμμετοχής και ο σύλλογος αναλαμβάνει την αναψυχή τους.


Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις δραστηριότητες του Ορειβατικού Συλλόγου, σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτές.


Α.   1. Καμιά εξόρμησή μας δεν είναι εκδρομή ή περίπατος  
   2. Οι διαδρομές μας κινούνται σε  ορεινό,  πολλές φορές πέτρινο και ανώμαλο έδαφος  και μπορεί να υπάρξουν δύσκολα και επικίνδυνα περάσματα ενώ οι συμμετέχοντες είναι εκτεθειμένοι στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. 

Β.      Κάθε συμμετέχων/χουσα:

1.       Έχει ενημερωθεί και γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του στη δραστηριότητα, αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του.

2.       Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες και γνώσεις, την ανάλογη εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη δραστηριότητα και έχει λάβει υπόψη του/ης της σχετικές προβλέψεις για τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή της δραστηριότητας και για όσο διάστημα διαρκέσει αυτή.

3.      Αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι ο Σύλλογος, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι αρχηγοί και οι συντονιστές δεν φέρουν καμιά ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού ή απώλεια της ζωής του/ης και παραιτείται από κάθε αξίωση δική του/ης  ή των οικείων του/ης  σε περίπτωση βλάβης της υγείας του/ης, τυχόν τραυματισμό ή απώλεια της ζωής του/ης  κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας  ή και μετά το τέλος αυτής.

4.       Σέβεται τις οδηγίες των υπευθύνων και δεν δημιουργεί προβλήματα στην ομάδα ή και ατομικά. 
 
Ο Αρχηγός της ανάβασης έχει δικαίωμα:

     -Να τροποποιήσει ή και να ματαιώσει τμήμα της ή και όλη την ανάβαση, εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού - βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας.

    -Να αποκλείσει άτομο ή άτομα, που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας (ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια, κακή φυσική κατάσταση, ανυπακοή κλπ.


Στις εκδρομές μας συμμετέχουν μόνο μέλη του συλλόγου μας.

Μέλος στο σύλλογο μπορείτε να γίνεται συμπληρώνοντας την Αίτηση Μέλους και πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή των 10 ευρώ.


Οι αναγραφόμενες ώρες πορείας είναι ενδεικτικές, αναφέρονται σε καλή φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων, σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.Ομαδικές φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις μας δημοσιεύονται στις σελίδες μας στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  και δυνατόν να δημοσιευτούν στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο. Όσοι δεν επιθυμούν να δημοσιευθούν φωτογραφίες τους μπορούν να το δηλώσουν με αποστολή mail στο os.loutrakiou@gmail.com